Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 35

● Invertir en entrenadors : independentment de com de bé estigui dissenyat el programa d ’ EpD , el beneficiaris – els nens i les nenes- no experimentaran els efectes positius si no compten amb entrenadors ben capacitats i que posin el focus en la infància .
● Les organitzacions no necessiten construir des de zero en iniciar nous programes d ’ EpD : existeix una gran quantitat de currículums i evidències que proporcionen un punt de partida que es pot adaptar en funció dels objectius , les necessitats locals , així com l ’ impacte social i els resultats que cada entitat busqui generar .
● La creació d ’ aliances amb altres organitzacions ( per exemple : entitats comunitàries , sector privat , organitzacions internacionals no governamentals , organismes governamentals ) pot ajudar a garantir el bon funcionament del programa , així com la seva sostenibilitat i legitimitat .
● Tots els elements del disseny del programa han d ’ estar interconnectats entre si .

PRINCIPALS RECOMANACIONS DELS ESTUDIS DE CAS ANALITZATS

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA comparteixen la visió d ’ un món on l ’ esport i el joc són parts integrals de la salut i el desenvolupament ge · neral de cada nen i cada nena , i un catalitzador que desbloqueja el seu potencial . Aquesta col·laboració ha ajudat més de tres milions d ’ infants a accedir a l ’ esport , el joc , l ’ educa · ció i les iniciatives de protecció de la infància . Actualment , l ’ aliança desenvolupa projectes en més de 16.000 escoles del Brasil , Ghana , Sud-àfrica i la Xina . n
● Invertir en entrenadors : independentment de com de bé estigui dissenyat el programa d ’ EpD , el beneficiaris – els nens i les nenes- no experimentaran els efectes positius si no compten amb entrenadors ben capacitats i que posin el focus en la infància .
● Les organitzacions no necessiten construir des de zero en iniciar nous programes d ’ EpD : existeix una gran quantitat de currículums i evidències que proporcionen un punt de partida que es pot adaptar en funció dels objectius , les necessitats locals , així com l ’ impacte social i els resultats que cada entitat busqui generar .
● La creació d ’ aliances amb altres organitzacions ( per exemple : entitats comunitàries , sector privat , organitzacions internacionals no governamentals , organismes governamentals ) pot ajudar a garantir el bon funcionament del programa , així com la seva sostenibilitat i legitimitat .
● Tots els elements del disseny del programa han d ’ estar interconnectats entre si .