Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 47

“ ESPERO QUE AQUESTA DONACIÓ AJUDI LES NOIES REFUGIADES A MILLORAR LA SITUACIÓ I EL SEU BENESTAR EMOCIONAL MITJANÇANT LA PRÀCTICA ESPORTIVA ”
“ ESTEM ENCANTATS QUE L ’ AITANA HAGI OPTAT PER LLIURAR LA NOSTRA DONACIÓ A UNA ORGANITZACIÓ BENÈFICA I QUE COMPARTEIXI AQUESTS OBJECTIUS ”

Aitana Bonmatí va lliu · rar la donació del Vi · sa Player of the Match de 50.000 euros a un projecte que promou la igualtat de gène · re i la inclusió social dels infants refugiats a Lesbos . El projecte està gestionat per l ’ organització Movement on the

“ ESPERO QUE AQUESTA DONACIÓ AJUDI LES NOIES REFUGIADES A MILLORAR LA SITUACIÓ I EL SEU BENESTAR EMOCIONAL MITJANÇANT LA PRÀCTICA ESPORTIVA ”

AITANA BONMATÍ Jugadora del Barça i exambaixadora de la Fundació Barça

“ ESTEM ENCANTATS QUE L ’ AITANA HAGI OPTAT PER LLIURAR LA NOSTRA DONACIÓ A UNA ORGANITZACIÓ BENÈFICA I QUE COMPARTEIXI AQUESTS OBJECTIUS ”

JACKIE WILLCOX Cap de màrqueting de VISA al sud d ’ Europa
Ground , amb el suport de la Fun · dació Barça i la UEFA Foundation for Children . El premi Player of the Match , que VISA lliura des del 2019 , valora l ’ excel·lència individual en el futbol femení i fa una donació de 50.000 € a una entitat benèfica es · collida per la guanyadora . A l ’ acte de lliurament hi van as · sistir Jackie Willcox , cap de màr · queting de VISA al sud d ’ Europa , Adil Izemrane , cofundador de Movement on the Ground , a més de tres entrenadores del projecte , Anna , Konstantina i Mohamad . Du · rant la cerimònia , Aitana va parlar amb els assistents sobre la tasca que porten a terme i les seves ex · periències amb els infants refugiats a Lesbos , així com sobre la impor · tància i l ’ impacte del projecte . Aitana Bonmatí , que és exambai · xadora de la Fundació Barça , va destacar : “ Espero que aquesta do · nació ajudi les noies refugiades a millorar la situació i el seu benestar emocional mitjançant la pràctica esportiva . Ha estat molt interessant conèixer de primera mà la situació a Lesbos i l ’ excel·lent treball que s ’ hi està duent a terme ”. Jackie Willcox , de VISA , va expli · car : “ Felicitem l ’ Aitana Bonmatí per la seva victòria com a Visa Player of