Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 48

the Match . Un dels principals mo · tius pels quals patrocinem el futbol femení és promoure la igualtat de gènere i la inclusió social , de mane · ra que estem encantats que l ’ Aitana hagi optat per lliurar la nostra do · nació a una organització benèfica que comparteixi aquests objectius ”. Adil Izemrane , cofundador de Movement on the Ground , va agrair a VISA i a Aitana Bonmatí la donació i va comentar que “ per · metrà a moltes més noies refugia · des tenir un lloc segur on practicar esport i oblidar-se , durant unes hores a la setmana , de la situació que viuen al camp de refugiats més gran d ’ Europa ”.
MÉS DE 82 MILIONS DE DESPLAÇATS I REFUGIATS ARREU DEL MÓN Actualment hi ha 82,4 milions de persones desplaçades a tot el món , de les quals més de 26,4 milions vi · uen refugiats en altres països , se · gons les últimes dades de l ’ Alt Co · missionat de les Nacions Unides per als Refugiats ( ACNUR ). La meitat d ’ aquests refugiats són infants que han estat obligats a fugir de casa seva a causa de conflictes , violèn · cia i persecució . En aquest context difícil , els infants i els joves són par · ticularment vulnerables i sovint ex · perimenten una falta de protecció i violacions dels seus drets . n