Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 5

tratègia de la Fundació a partir de la temporada 2021 / 22 . Laporta va subratllar la rellevància de la Fundació del FC Barcelona a escala global , i es va comprometre a impulsar les accions de la Fundació cap als desafiaments que presen · ta la societat actual , sent els nens i joves més vulnerables prioritaris de les accions . Amb l ’ objectiu prin · cipal de construir una societat més justa amb activitats i objectius que puguin mesurar-se , treballant amb entitats de diferents àmbits , petites i grans , i amb una contribució directa i activa als Objectius de Desenvolu · pament Sostenible ( ODS ) de l ’ Agen ·

ELS MEMBRES DEL NOU PATRONAT

Joan Laporta i Estruch
PRESIDENT
Xavier Sala i Martín
VICEPRESIDENT 1R
Alfons Godall i Martínez
VICEPRESIDENT 2n
Josep Cubells i Ribé
SECRETARI
Ferran Olivé i Cànovas
TRESORER
Joan Boix i Sans
VOCAL
Carles Cuní i Llaudet
VOCAL
Manel Esteller i Badosa
VOCAL
Antoni Esteve Cruella
VOCAL
Elena Fort i Cisneros
VOCAL
Jesús Majem i Tarruella
VOCAL
Inés Martí i Bertrand
VOCAL
Sergio Montaner i Ferrer
VOCAL
Xavier Pérez Farguell
VOCAL
Josep Puigdollers i Masallera
VOCAL
Josep Ramon Subirà
VOCAL
Joaquim Triadú i Vila-Abadal
VOCAL
Rafael Yuste i Abel
VOCAL