Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 57

Malgrat les seves limitacions aquest nen de Lima es mou pel camp de futbol amb gran habilitat . Sap gaudir de cada moment , enfrontant-se al futur sense contemplacions .
MIRA EL DOCUMENTAL DEL JHEREMY

El petit Jheremy posseeix l ’ eloqüència i el posat d ’ un senyor gran , i , no obstant això , transmet la humani · tat i vulnerabilitat de l ’ in · fant que s ’ ha vist obligat a créixer massa ràpid . Viu relativament a prop del Mur de la Vergonya , una paret de tres metres d ’ alçada , coronada amb una tanca de filferro de pues , que va ser construïda amb un propò · sit , evitar que les famílies pobres es passin a Casuarinas , barri acomo · dat de Lima . A Casuarinas no hi ha habitatges precaris aferrats a terra del turó , sinó estructures ben cons · truïdes , amb aigua corrent i vista a la mar per als seus habitants . Aquí hi ha aigua abundant per omplir