Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 58

“ LA VIDA SEMPRE ET DONA UNA SEGONA OPORTUNITAT . CAL SER FELIÇ . JO PORTO A SOBRE TRES OPERACIONS I AQUÍ SEGUEIXO ” centenars de piscines . L ’ Institut Nacional d ’ Estadística del Perú ha revelat que un 9,6 % de la població en situació de pobresa no pot co · brir les seves necessitats bàsiques . Lima és la ciutat d ’ Amèrica Llatina on els pobres paguen deu vegades més per l ’ aigua . Diverses organit · zacions no governamentals calcu · len que una persona pobra a Lima paga deu vegades més per l ’ aigua que algú que viu en una zona resi · dencial benestant .

“ LA VIDA SEMPRE ET DONA UNA SEGONA OPORTUNITAT . CAL SER FELIÇ . JO PORTO A SOBRE TRES OPERACIONS I AQUÍ SEGUEIXO ” centenars de piscines . L ’ Institut Nacional d ’ Estadística del Perú ha revelat que un 9,6 % de la població en situació de pobresa no pot co · brir les seves necessitats bàsiques . Lima és la ciutat d ’ Amèrica Llatina on els pobres paguen deu vegades més per l ’ aigua . Diverses organit · zacions no governamentals calcu · len que una persona pobra a Lima paga deu vegades més per l ’ aigua que algú que viu en una zona resi · dencial benestant .

“ A vegades a la vida ens cal una segona oportunitat . Ningú és diferent , encara que tingui una discapacitat ”, diu Jheremy , plegant els braços . Comunica amb una se · renitat que impressiona . No obstant això , conserva la luminescència d ’ una infantesa que es resisteix a desaparèixer .