Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 69

de gestionar-se millor i ho fan a tra · vés del joc i de l ’ esport ”. “ Hem apor · tat el nostre granet de sorra i hem tingut també la sort de conèixer dos educadors , la Marta i l ’ Eric , que són els mentors dels nois i fan una gran feina ”, afegeix l ’ exjugador . “ En aquest projecte es treballa molt la comunitat , especialment tot el problema que tenen de l ’ aigua po · table o disposar d ’ una alimentació bàsica i diversa . A través d ’ aquest projecte i del treball comunitari , s ’ aconsegueix millorar la vida de tots aquests nens i nenes que són el futur d ’ aquestes poblacions ”. Per la seva banda , la periodista Andy Sola va destacar que “ és molt important en aquest tipus de co · munitats treballar en equip perquè si tots estem al mateix canal i fun · cionem en conjunt la solució serà més ràpida i més eficaç . El que fa Fundació FC Barcelona i Fondo para la Paz és posar valors als jo · ves i els nens per ensenyar-los des de molts petits a treballar junts ”.
“ És molt important transmetre al món aquests projectes , perquè molts cops ens oblidem que en aquests llocs es generen coses in · creïbles , que tenen poblacions es · pectaculars , que van haver d ’ emi · grar per necessitats . Em sento

“ És espectacular la feina que està fent aquí la Fundació del Barça i Scotiabank "

“ És molt important transmetre al món aquests projectes , perquè molts cops ens oblidem de què en aquests llocs es generen coses increïbles "

LUIS GARCÍA Exjugador del FC Barcelona
orgullosa de participar en aquest tipus de programes i aportar el meu gra de sorra ”, explica la periodista .
300 NENS I NENES DE 10 COMUNITATS Des del mes de març la Funda · ció FC Barcelona , amb el suport de Scotiabank , ha desenvolupat aquest projecte que ha comptat amb la participació de més de 300 nens , nenes i joves de 6 a 14 anys a deu comunitats del municipi de Calakmul , en un projecte enfocat a la cohesió comunitària i la formació